La Cursa

  Gràcies Miquel Sancho per aquest gran vídeo d’enguany!!!
…………….
Gráfico2
logo duextrem 2016
Video de l’organització edció del 2015
(gràcies Miquel Sancho i ajudants)